2001 – 2009

2001 “we bouwe dur op los”. Hij had er al van geproefd en van gedroomd en jawel als nar Ratske mocht hij met de snoeken mee. Het prinsenbal begon met invallend prins rik 1 omdat  prins vic door omstandig heden niet kon komen. Nar Rats moest in een bakske aan een kraan over het gemeentehuis tijdens de intocht. Dit jaar lag het halve dorp plat ivm met de nieuwbouw van de suikerpoort.
3433
2002 “ken de oew durpke al”. Garde looyke heeft een heel boekwerk gemaakt van alle mooie plekskes in en rond het dorp wjeeldrecht. Het is voor het eerst dat er een carnavalsmis word georganiseerd door de carnavals stichting. Met na afloop een wijntje en worst en voor de snoekskes snoep en sap. Insigne ontwerper M Verheezen.
2003 “we ebbe dur un neus veur”. Een dramatisch jaar voor ks de snoeken. Eerst word nar Ratske geopereerd en komt later ongelukkig ten val en oeps met 2 pootjes in de 35gips. En word vervangen door zijn broertje M Verheezen. Wat een feest had moeten worden loopt uit in een drama 11 jaar grootste boer sjors. Maar helaas het mocht niet zo zijn op 8 januari overlijd J van Gaans. De snoeken in rep en roer we moesten door dit had Sjors ook gewild. Toen moest het nog erger worden ook de prins moest vervangen worden door een sterf geval van zijn vader. En prins Rik 1 viel in voor prins Vic 1. Ondanks deze voorvallen werd er bij ratske en zijn vrouw op maandag ochtend toch een gezonde zoon geboren dit was een klein lichtpuntje van dit jaar. Het was een zwaar jaar maar des ondanks hebben we er ons toch nog doorheen weten te slepen.
372004 ”we speule ope kaort”. Grootste boer nellus word geboren. Ook garde looyke de 2e staat op. Insigne word ontworpen door M Verheezen. Boer peejke word op de hielen gezeten door rara. Na 23 jaar verhuisde de snoek van het oude gemeentehuis naar36 het nieuwe gemeentehuis aan de Huijbergseweg. Waar hij nu boven het balkon hangt.
 40
382005 “al 44 jaor breije we’t aon mekaor”. Het 44 jarig jubileej. Dit is gehouden op 21 januari 2005 in het mfc kloosterhof . Het jubileum jaar, spannend voor de leden van ks de snoeken maar grandioos uit gepakt. Het motto werd fantastisch aan gepakt tijden de op tocht door de kinderen van diverse basisscholen dassen en breiwerkjes in overvloed. Helaas werd de speciaal gehuurde 39wagen voor de hofkapel van bc de pappegaai van Wjeeldrecht (18 grote en kleine wagens en veel loop groepen) compleet total los gereden door een bestuurder van een busje op de huijbergseweg. Op dinsdag middag werd voor het eerst in samenwerking met de horeca van wjeeldrecht een spellen middag georganiseerd. Buiten verwachting van zowel ks de snoeken als de horeca pakte dit bij zonder goed uit. Met 41medewerking van dweilband Ier Eddut en de Hofkapel, konden de kinderen lekker dweilen op het dorp. En van diverse spellen werd dan ook gretig gebruik gemaakt.
42
2006 “In oew vodde en baole kunde de snoek gaon aole” Door de bevolking zeer goed op gepakt, nog nooit was de optocht in wjeeldrecht zo groot. Maar liefst 18 wagens hadden zich in geschreven voor de optocht muziekgroepen enkelingen paren en grote groepen waren ook in grote getale aanwezig. De snoeken zijn gelukkig een goede weg ingeslagen om motto’s in te gaan voeren die door de bevolking met weinig middelen zijn uit te beelden. Door Bc de Kooi is dit jaar weer de prinsenwagen gebouwd Prins en Nar waren daarom ook weer trots dat deze weer op 43z’n mooie wagen mochten staan. Er zijn in wjeeldrecht gelukkig nog twee bouwclubs die de prinsenwagen willen en kunnen bouwen Bc de kooi en Bc Leve de Leut. 2006 was aangaande de scholen van wjeeldrecht ook een zeer goed jaar, bijna alle scholen hadden wel een optocht georganiseerd wat natuurlijk de carnaval in wjeeldrecht alleen maar ten goede komt. Sinds dit jaar hebben de kinderen weer een nieuw symbool er bij gekregen, tijdens het ophalen van de grote snoek. Is deze uit de wjeel gekomen met aan zijn staart gebonden het kleine snoekske. Tijdens de 45intocht moest de top 4 beloven aan het kleine snoekske dat deze mee mocht naar alle kinder bals. Ons kleinste boerke Juintje heeft zich daarom ook gewillig aangeboden om ons kleine snoekske tijdens de vier dagen mee te nemen naar de kinder bals. Echter was de kinder afsluiting voor de kinderen een brok in de keel. De top 4 moest dit jaar weglopen van de vijver samen met het kleine snoekske om deze eigenhandig terug te gaan zetten in de wjeel.  De Snoeken kunnen terug kijken op een geslaagde carnaval van 2006 en de drie nieuwe leden hebben aangegeven dat ze het zeer goed naar hun zin hebben gehad. Volgend jaar zullen we daarom ook weer zeker doorgaan, en hopen we dat we weer een mooi motto gepuzzeld kunnen krijgen.
44
46
2007 “Wjeeldrecht dweile meej dun kraon ope” De leden van ks de snoeken hebben toch weer het gevoel dat het motto dit jaar wederom door de bevolking weer goed opgepakt is.  Het mysterie van wjeeldrecht moest op 17-02-2007 opgelost worden, de sleutel van het gemeentehuis was ontvreemd. De gemeente bode Ad Groffen was beroofd tijdens zijn werkzaamheden, door iemand die badend in het zweet een zak over 47zijn hoofd had getrokken. De Prins en zijn gevolg hadden besloten géén sleutel dan géén carnaval. Gelukkig had Ad nog een reserve van het oude gemeentehuis zodat de sleutel overdracht toch plaats kon vinden.  Prins en zijn gevolg waren hier echter niet tevreden mee en kwamen mopperend het podium op bij het kloosterhof. Wanneer zij worden toegesproken door de woordvoerder van de ontvoerder van de sleutel. De prins weet gelijk hoe het zit en meldt aan ieder dat wat bode gesignaleerd had géén zweet was maar wjeel water. Het lijkt hem dan ook sterk dat hier het kleine snoekske hier niet achter zit want die heeft zich nog niet laten zien.  Het kleine snoekske laat op dat moment van zich horen en wil een belofte van de gemeente want een snoekenvijver vol met zand dankzij een oss dat kan toch echt niet. En dat wel in een rap vorm. Bokkie Adriaanse is de eerste die moet rappen met een geschreven 48tekskt van de prins. Klein snoekske is hier niet mee tevreden intussen hebben Nellus Ratske en Looike ook een tekst geschreven die gerapt wordt door Wethouder Pim Meeuwisse. Gelukkig is na deze rap het snoekske gewillig de sleutel opnieuw te overhandigen aan het gemeente bestuur zodat het mysterie weer opgelost is. Een passende straf wordt dan ook uitgedeeld door Looike aan het snoekske en alle kinderen krijgen namens het snoekske en Matthijs Drop dan ook een snoepzak uitgedeeld. De intocht werd weer in goede banen geleid door het S.O.F. waarvoor ook onze dank. De kinderoptochten lijken ieder jaar weer grootser te worden de scholen werken prima mee met het motto en de carnaval. De Optocht ieder jaar lijkt deze groter te worden vanuit de scholen lopen er veel kinderen mee. En de motto’s worden goed uit gedragen 19 wagens is natuurlijk weer groots. De Prinsen wagen werd dit jaar gebouwen door de jarige Bc leve de Leut deze bestonden namelijk 22 jaar.  De prins en de Nar die hoog op de wagen stond 49waren weer trots om op z’n mooie creatie te mogen staan.   De D’ofkapel was dit jaar weer aanwezig als begeleiding maar door het samen op te lossen met ks de snoeken worden de andere twee bands hieronder nogmaals hartelijk bedankt. Daarom worden Ier Eddut en het Nuk Me Niks nog speciaal bedankt voor hun begeleiding bij diverse bals Ks de snoeken kan weer terug kijken op een grandioze carnaval 2007.
502008 “Ut klinkt as un blekke n’emmer“
Het motto van 2008 één met een nostalgisch tintje, dit motto wordt al jaren geroepen door de leden van de snoeken. Na vele jaren is deze er dan toch eindelijk door héén gekomen. Dit motto is destijds verzonnen door één van de leden van de snoeken om de toenmalige Garde Twan Groffen voor de gek te houden. Heel wat jaren geleden was het erg moeilijk om het motto geheim te houden, daarom 52vroeg
Twan op een dag aan één der leden van de Snoeken naar het nieuwe motto van het aankomende jaar: Één van deze leden kwam prompt met dit motto aan zetten echter was dit natuurlijk het nieuwe motto hellemaal niet.
U zult begrijpen dat er dat jaar heel wat blekke n’emmers rond liepen in wjeeldrecht. Gelukkig was dat in 2008 ook het geval Daarom mocht de blekke eremenie van de straot ut Woosdrecht ook niet ontbreken.  De optocht was zoals de afgelopen jaren wederom groot te noemen, de snoeken zijn maar wat trots dat de bevolking de laatste jaren  het uibeelden van een motto hebben begrepen. Het enige jammeren wat de snoeken de laatste jaren wel tegen komen is dat de insignes qau kwaliteit steeds meer verbeteren (deze zijn volledig met de hand geschilderd) toch de verkoop steeds minder wordt van de insignes. De carnavals stichting is weken bezig met het uit leuren van deze insignes de snoeken roepen daarom ook iedereen op om in 2009 toch een insigne te kopen zodat de carnaval in wjeeldrecht kan blijven bestaan. BC Leve De Leut was dit jaar voor de tweede achtereenvolgende keer de bouwer van de prinsenwagen samen met Dj dave hebben zij weer gezorgd voor een grandioos feest tijdens de optocht. Met een nipte zege op de Leuttrappers uit Dinteloord is dit jaar BC de Pappagaai toch gaan lopen met de overwinning. Met hun Kip en ei wagen voort getrokken door de lelijke eend.5351
54
2009 “We knwoope ut aon mekaor“  we kunnen terug kijken op een carnaval met diverse kanten waar vooral het afscheid van 11 jaar prins Vic in de picture stond dit jaar werd er ook een speciaal lied gemaakt voor het afscheid van prins vic door duo peejestamp (zang: René en Miriam van den bergh, tekst: Marjolein Verheezen) er is er van vrijdag tot dinsdag ook 11 kilo tissues doorheen gegaan