1961 – 1980

1961 Het eerste jaar al bouwden ze enthousiast een wagen voor de eerste optocht die door Wjeeldrecht zou trekken. Dat werd een grote ooievaar, ten teken van de geboorte van de allereerste prins “prins Chiel den eerste”. Deze wagen werd gemaakt van gaas en gips. Hij was mooi, maar niet zo stevig. Tijdens het vervoer brak de ooievaar z’n nek door het vele schudden. “Maar geen paniek”, waar weinig middelen zijn is de creativiteit het grootst; de ooievaar werd een grote rode zakdoek omgebonden en ging zo mee in de optocht . Degenen die hiervan wisten, zullen wel extra plezier gehad hebben.

 

De vereniging was een hechte groep. Men moest een schriftelijk verzoek indienen, als men bij de vereniging wilde komen. Dit onder voorwaarde dat er ook hard gewerkt moest worden. Het eerste jaar was en is men aspirant lid. Het daarop volgende jaar word men gedoopt op de elfde van de elfde. De leden zitten op hun knieën voor de prins. Ze krijgen een snoek in de mond en leggen zo de eed trouw af.

 

In de begin jaren was de vereniging eens uitgenodigd in de Martinushoeve in zandvliet. Bij de terugkomst maakten zij een ommetje langs putte, teneinde sigaretten te smokkelen. De sigaretten werden overal in en tussen gedaan, waar dit maar mogelijk was. De groep wier aangehouden door de grenswacht, waarop een van de leden zei, kloppend op z’n uitgedijde borst; ’’iek em van alles bij, mar gemag nie voelen”.

 

1962 Er was al een ofkapel die de oogeid en zijn gevolg begeleide. De optocht was er en is nog speciaal voor de kinderen. Er was ook een kindernar.

 

1963 Was de vereniging al aardig uitgebreid met enthousiaste carnavalsvierders.

 

1964 Waren er 94 donateurs, die spontaan fl 5,- afstonden ter ere van de kinderoptocht en het bejaardenbal.

 

19
1965 Koste de insignes fl 0,90 per stuk. Ze werden verkocht door de rooms katholieke u.l.o.school tegen fl 0,10 provisie. Dit jaar werd de eerste pliesie aangesteld, welke men graag “looike” genoemd had naar een vroegere  politie agent in de gemeente, uit eindelijk werd hij “garde” gedoopt. De boerenploeg telde 17 leden. Er werden boerenkielen aangeschaft. Lang en blauw, met splitten in de zijnaden, grote zakken, knopen en schouderepaulettenen een grote snoek op de rug.  Deze boerenkielen worden hedentendage nog gedragen en zijn te bezichtigen bij de aspirantleden en tijdens de insigne –en plaatverkoop.

 

1966 Kwam de eerste carnavals krant uit.

 

1967 Werd in een vergadering het voorstel gedaan om de kinderoptocht op zondag te houden om meer mensen op de been te krijgen. De optocht bleef toch op de maandag. De reserve politie kreeg 2 dozen sigaren en waren tevreden. In september werd burgemeester ’’de leeuw’’ geïnstalleerd.

 

1968 Kregen we de eerste gemeentesubsidie.

 

1969 Werd de carnavalsvereniging een stichting. Men had nog het zelfde aantal donateurs. De uitnodigingen werden verstuurd voor de 11e van de 11e viering.

 

Hierbij wordt u beleefd uitgenodigd tot bijwoning van een vergadering van onze vereniging, welke gehouden zal worden op dinsdag 11 november a.s. in café de arend, raadhuisstraat 42, alhier aanvang 8.00u n.m.

 

Enkele agenda punten:
1.opening.
2.pils;
3.p i l s.
4.bestuursverkiezing.
5.p i l s.
6.p i l s.
7.kiezen van het motto.
8.p i l s.
9.p i l s.
10.bespreking kindercarnaval.
11. p i l s.
12 .p i l s.
13.alles wat verder nog ter tafel komt.
14.eventueel nog p i l s.
15.gewoon ’n pilske.
16.indien de mogelijkheid aanwezig is: sluiting.

 

Er werd later besloten om varkens te kopen omdat er te weinig tijd reste om zelf insignes te maken.

 

1970 Had men geen bruikbaar materiaal bewaard.

 

1971 Had de krant een oplage van 2500 stuks. De insignes werden van plastic gemaakt en met de hand geschilderd.
20
1972 Was het laatste jaar van “prins Chiel de eerste”.Hij nam met lede ogen afscheid. het motto dat jaar was: me zen der vur gekniept. Het eerste lustrum is verstreken. Men kon terug kijken op vruchtbare en plezierige jaren.

 

Enkele leuke herrinneringen zijn: Dat iemand met een kinderwagen door een café liep, welke was volgebouwd met lichten en sirenes die aangesloten waren op een accu. Deze accu was echter lek. Maar nergens weet van hebbend werd er met de wagen rondjes gedansen rond het biljart. De kokosmatten die er lagen hebben niet lang meer geleefd. Tijdens de boerenmaaltijd at een boer een meter worst op. Hij zei de verdere avond niet veel meer. De Antwerpsestraatweg lag lang overhoop wegens het opnieuw bestraten. Een bewoner beklaagde zich bij de prins en zei: “un stoep vur men deur zou vur men ut plezierugste zen”. De prins beloofde haar dat hij ervoor zorgen zou. Toevallig gingen de straters de volgende dag hun werk afmaken en is de prins met de eer gaan strijken.

 

Op naar de volgende 11 jaar!!!

 

1973 Werd prins Chiel den twjeede gekozen. Deze prins zou 3 jaar aanblijven. Het carnavalslied werd opgenomen met blaos mar raok. Er waren plannen een gemeenschapshuis te bouwen op de grens Hoogerheide – Woensdrecht. Het kabinet biesheuvel gaf echter geen subsidie. Het patronaatsgebouw werd toen omgebouwd tot het trefpunt.

 

1974 Was het motto “me duike dur in “vanwege het zwembad de plantage. De 11e van de 11e sprong de grootste boer Wiebus van een duikplank in een kunstzwembad. De leden haalden een zwembrevet om door de woelige wateren te zwemmen.

 

1975 Door omstandigheden werd dit jaar geen plaatje gemaakt. De route van de optocht veranderde, tot ongenoegen van de boze boeren van plan oost, welke dit jaar hun kop op staken.

 

1976 De nieuwe oogeid werd ’’prins Joep den eerste ’’. De boze boeren ontvreemde voor de intocht de kleren van de grootste boer,garde en ofsjeffeur,zodat zij in hun ’’onderfrakken”over straat moesten.
21

 

1977 Kwam de grootste boer jan uit ut slik van de schorren aangefietst en nam als  eerste het rijwielpad op de Putseweg in gebruik. Er werd een erelejeafdjeeling opgericht. Een eresnoek is de hoogste onderscheiding van de stichting.

 

1978 Naast de ’’offoto’’kwam er dit jaar ok een borrelbus. Dit jaar was het eerste dweilbandfestival van aurora, toen de ofkapel.

 

1979 Werden na vele jaren weer gipsen insignes gemaakt, welke 3 jaar door Ad Lijmbach ontworpen werden. De route van de optocht werd weer veranderd dankzij de niet aflatende activiteiten van de boze boeren. Tijdens een onderonsje van de boerenploeg speelden de kopstukken van de carnaval dat ze gepensioneerd waren. De vrouwen boden hen sanseveria’s van de vensterbanken aan. Dit jaar kwam de eerste plaat ’’ammaol oewe draoi’’ uit . Een verzameling van de carnavalsliedjes uit de zuid-west-hoek.

 

1980 Heerste ’’prins Ariaan”en me blaosde oog van de tore. We hadden dat jaar een leutig liedje . Helaas was er vanaf dit jaar geen ofkapel meer.17