1981 – 2000

221981Trad onze oogeid prins Frans den eerste aan. Ut jeerste jaar vur nar suuske en grootste boer rien.Het zat weer snor. Ons carnavalslied behaalde de eerste prijs op de langspeelplaat ammaol oewe draoi. De prijs was: 1000 sticker, 2 meter worst en een  geldbedrag, uitgelooft door het brabants nieuwsblad. De snoek werd weer ten stadhuize gebracht,na jaren boven de brandvijver aan het st .lucasplein vertoefd te hebben. Dit jaar was er weinig muziek in wjeeldrecht, wat de daarop volgende jaren weer verbeterde.

231982 Deed de grootste boer rien met een echte boerewaoge de stoet openen. Bij een bezoek aan de pleejers werd hun carnavalswagen tentoongesteld. Na het traditionele touwtrekken mocht de boerenploeg met de wagen mee. Ze kwamen er hoestend en proestend af omdat de schouw zo rookte. Zelfs de muziek kon niet meer spelen.

1983 Is het groot feest . De carnavalsstichting de snoeken heeft een zilveren jubileej. 22x in ut gareel. Laatste jaar van garde Twan . De receptie was bij de herberg het was druk en heel leutig. We stonden toen ook nog op amaol oewe draoi en we hadden dit jaar ook nog een singeltje. Dit jaar was er voor het eerst de Wjeelnuuws uitgebracht en is gedrukt door brabants nieuwsblad.

241984 ” ut zal me nun zurg zen” ,de kernwapens werden gestationeerd in Woensdrecht. Dit had ook gevolgen voor de optocht zo mocht er niets van een raket of wat dan ook temaken had met kernwapens mee rijden in de optocht.

Het insigne werd gemaakt door K Warmoeskerken. Dit jaar was er voor het eerst een kleuren krant. De stichting had ook voor dit jaar weer een nieuwe garde ’’foos’’

251985“dur zit muziek in wjeeldrecht”. Dit was het laatste jaar van prins Frans den eerste. Voor het laatst op de lp van ammaol oewe draoi en deze lp werd uitgereikt bij cafe in de zon. Grootste boer Rien had de bank geleend bij café de Arend . Er werd in 1985 al gepleit voor een symbool aan de vijver van het gemeentehuis. Dit symbool werd toen ook gemaakt door de bouwploeg de laag vliegertjes en er werd een snoek op een sokkel gezet boven de vijver. “In wjeeldrechts                                 straote komt de leut uit alle gaote”.

321986 Prins Foos 1 trad aan bij café de Boulevard. Ook kwam er dit jaar een nieuwe garde genaamd Ron. Dit jaar hadden we een speciaal singeltje met daarop de 4 prinsenpraotjes. Prins foos 1 werd een kinderwaoge ingehaald tijdens de intocht tot aan het gemeenthuis. Ook had Wjeeldrecht dit jaar weer een eigen bouwclub leve de leut.

1987 ” ut kriebelt in mun vinne”. Dit was het laatste jaar van nar suuske . ook was het laatste jaar van de laag vliegertjes . een mooie optocht waar veel scholen aan mee werkten.

1988  “wa edde veul gezichte” . Het insigne werd ontworpen door S.Mertens. Op dit insigne stond geen jaartal. De boeren deden toen regelmatig acts opvoeren op het motto . Dit was het eerste jaar voor nar Pjeerke. De grootste boer Rien reed deze carnaval met een waoge met stront in de intocht en optocht en had daarna de meeste ruimte.

261989 “we zette wjeedrecht in de blomme”. Het eerste jaar dat je bij de horeca met de snoeken bon kon betalen. De garde moest onverwachts plaats maken dit ivm een studie en garde Ger trad toen aan.

1990 “de snoek in ut gareel trekt de kar uit de wjeel”. Tekst van het liedje werd geschreven door J Onicks. En werd geblazen door blaos mar raok. Insigne werd ontworpen door A Den Besten. Het was de eerste keer dat de horeca de motto’s aan de ramen had hangen. Helaas werd de gewone optocht van dit jaar afgelast dit ivm zware storm er reed dit jaar wel een geïmproviseerde optocht . Daar tijdens de stoet een spandoek hing bij P.C.Soffers 5 jaor prins Foos 1. Tijdens het jaar werd er een licht stoet georganiseerd ivm met de afgelasting van de optocht.

271991 ” speul un pertijke”. Het laatste singeltje werd gedrukt. K Warmoeskerken ontwerpte het insigne. Volgens een boer moest er zout bij de insignes tijdens het gieten. Ouderenmiddag was afgeladen vol en zeer gezellig. Café hof van holland werd omgedoopt tot café de nond. De stichting krijgt de snoek op een sokkel bij het gemeentehuis. Grootste boer Rien voor de elfde keer.

1992 “lap ut um”. Nar sjorske treed aan. Dit jaar komt het eerste bandje uit met op het bandje het liedje en 2 medley’s 1 snoekenmedley en 1 dweilpopperieke. Het was het laatste jaar van grootste boer Rien dit heeft hij 12 jaar gedaan.

1993 ” laot mar sjouwe”. Burgermeester H.Klitsie treed aan in wjeeldrecht gelijk met de nieuwe grootste boer Sjors. Ook een nieuwe treed nar treed aan nar riekus. Het is voor de eerste keer dat de snoeken een cd uit brengen met daarop 2 nummers. Laatste jaar voor blaos mar raok. Insigne is ontworpen door J van Nieuwburg hierbij geeft hij een komplete uitleg over het hoe en wat.

1994 “edde ok wa te vieren”. Het 33 jarig jubileej van ks de snoeken . Grote receptie in het gemeenschapshuis het trefpunt. Vele oud leden die elkaar lang niet gezien hebben komen weer bij een en kletse gezellig bij. W Bennaards verzorgde de video’s van de vele jaren en draaide ze ook af tijdens het feest. Dit jaar had ks de snoeken ook een volledige kleuren krant . Het carnavalsliedje is geschreven door E Dingemans. Ook het wagentjes kijken was een groot succes op Pjeerwan.

281995 “op oew eige houtje”. Ks de snoeken komt met eigen orkest binnen op het prinsenbal in de boulevard. Garde Gerrit moest worden vervangen door garde looike. En ook nar Suuske keert weer terug en moest worden gezocht door de oogeid en moest hem uit een kartonnen doos halen . Vele bouwclubs verhuisde mee naar de nijverheidstraat. De top moesten nog even gaan rolschaatsen bij seo.

291996  “wat vliegt de tijd”. Prins Foos 1 neemt afscheid naar de 11e x . Een jaar dat heel wjeeldrecht terug kijkt op 11 jaar prins Foos1. Veel zijn verdrietig en leven mee ut nuk me niks schreef ook een afscheids lied. Er gebeurde met de intocht nog een klein incidentje toen er een pop van de prinsenwagen af viel. Dat het geluk dat er niks gebeurde en ieder optijd weg was. Ook werd garde looyke gekozen voor dit jaar.

1997 “me draaje oos eige toerke”. Eerste jaar voor prins Rene die geboren werd uit een ei bij cafe de boulevard . Ze wisten niet goed hoe dat het moest want ook Jose Scheepers had gesolliciteerd voor prinses.

1998 “edde ok note op oew zang”. Nar suuske voor de elfde keer nar van wjeeldrecht. Ier eddut zorgde voor afscheids receptie tijdens het wjeelbal. Café hof van holland had een eigen motto: op oew zang edde ok note. Het laatste jaar voor prins rene de eerste .

301999 “ut is bal aon de Brabantse wal” . Nar Pjeerke keert weer terug. Wjeeldrecht krijgt een nieuwe oogeid en wel prins Vic 1. De snoeken organiseren voor het eerst een openbaren zitting. Prins Vic 1 word achterna gezeten door een sleutel clubke.

2000 ” ut stao wir op poote”. Rien Aarden ontworp het insigne . De snoeken hangen dit jaar als een echte ploeg aan elkaar. Prins vic had het hoogte punt. Nar Ratske mocht even invallen voor nar Pjeerke tijdens de ton praot avond