Vacature Garde

Na een wettelijke periode van 11 jaar heeft Garde Loojke III zijn helm, zwaard, toeter en pak, aan de wilgen gehangen. Hij is met Carnavalspensioen gegaan.

Derhalve is Stichting KS de Snoeken op zoek naar een Ordehandhaver, die de mooie functie van plaatselijke Garde wil en kan bekleden.

De Garde is in feite de Veldwachter van weleer. De Veldwachter was een persoon met aanzien, welke de wetsdienaar was van de Gemeente. Met zijn fiets bewaakte hij het gebied tot aan de grenzen van de gemeente en wist zo menig smokkelaar of kleine crimineel in de kraag te vatten. Hij was een graag geziene figuur onder de brave burgers, omdat hij voor de nodige veiligheid zorgde. Kinderen konden met een veilig gevoel naar school omdat de Garde altijd een oogje in het zeil hield.

De hedendaagse Garde zorgt tijdens de Carnaval ook voor de veiligheid van de kinderen, tijdens het zogenaamde “dweilen’ op de straten. Tevens zorgt de Garde ervoor dat het Prinselijke gevolg op tijd en veilig de bals kan bezoeken. Bij bezoeken aan de scholen is hij prominent aanwezig en altijd bereid om de kinderen een stukje veiligheid bij te brengen. De Garde zal tevens vooraan te vinden zijn tijdens de intocht en optocht, alwaar hij zorgt voor een mooie en veilige doorkomst.

Als je denkt dat je deze mooie, verantwoordelijke functie kan bekleden in een gloednieuw uniform, dan mag je dit kenbaar maken aan:

voorzitter@ksdesnoeken.nl / secretaris@ksdesnoeken.nl

Natuurlijk zullen wij de aangeleverde gegevens zeer vertrouwelijk behandelen en alleen met toestemming van betrokkenen gebruiken voor de administratie van de Stichting.

Overigens, zoals het een moderne Stichting betaamt, staan wij ook open voor aanmeldingen van vrouwelijke kandidaten.

Karnavalsstichting de Snoeken