De Elluf Gebooje

Ten jirste:
Agge dees daoge wa aanders ruukt dan aanders dan motte ge maor wa ruuk gebruike zoda de wir fleurig en geurig meej oos op stap kunt.

Ten twidde:
Iedereen meej un gerust art de blommekes ees buite kunt zette, meej voorkeur in die geroeste bakke waant dan ziet ut er ier wir un bietje fleurig uit en ruukt ut lekker ier in Wjeeldrecht.

Ten darde:
Da ge ier goed mot oplette agge van kefee naor kefee dweilt, waant aanders val de nog in dun blommetuin van n’un lokale aonnéémer.  Die emme tog wir un gat gegraove waor in ze in de bollestreek jaloers op zen.

Ten vierde:
Kreg ut park ier achter ut Gemjeente uis konkurentie van ut Lucasplein waant Boer Aans de Waol wul tur een parkachtige verblijfplaots van maoke. Nouw mot Boer Martin Groffe maor un aander plek zoeke vur zun eevenemente.  Misschient da we op ut grasveldje van Jan Prop in dun Onderstal kunne fjeeste.

Ten vefde:
Ge meugt ier gerust kleur bekenne , mar ge mot wel zurrege dagge ginne blauwtje lopt waant aanders stao de dur gekleurd op.

Ten zesde:
Nouw tur dur de vergrijzing ginne ulp genog mir is bij ut stemme ier in de Gemjeente, ze dur vur wulle betaole. Ze motte mar jins bai oos op de Remise komme kijke, allemaol vrijwilligers jong en oud en die waarke vur niks. Daor kunne ze nog wa van ljeere.

Ten zeuvende:
Wok ut ZuidWest colléége jins mot komme kijke waant die zien oos nie gèère as stageplek. Das jammer. Waor ziede nouw nog meer kleure dan baj oos.
Wij doen nie aon onderscheid, ginne politiek en ge leert nog jins wa.
Jao, karnaval geeft kleur aon saomenwaarking.

Ten agste:
Ut tis ier verbooje om oe eige groen en geel te ergere, dieje kleure motte gewoon draoge. Iederjeen mag tog zien dagge uit Wjeeldrecht komt.

Ten negende:
De Dorpsplatform ier in Woogerije ut er mar moeilijk mee et, ze wulle gèère meejwaarke aon oplossinge en ideejkes maor dur kom niemand  opdaoge of elpe. Ge zou tur un kleur van krijge.

Ten tiende:
Da op dun ellufde van dun ellufde “groen” licht wor gegeve dur de Gemjeente  vur verlichte fietspaaje. Kek das nog is meejdenke op oos motto. Sjapoo.

Ten ellufde:
Agge ier karnaval komt viere en ge ut miraokels goed naor oewe zin et gehad da gerust in geure en kleure meugt deur vertelle waant karnaval zoals we da ier viere kenne ze nerges.

De weergoden spelen wederom niet mee

Helaas spelen de weergoden vandaag ( zondag 21 februari 2016 ) wederom niet mee. Er staat wederom te veel wind. De wagens zullen alsnog beoordeeld worden door de jury, waarna er rond 1530 bij het Kloosterhof de prijsuitreiking zal volgen. We wensen de bouwers veel succes met de beoordeling van hun kunstwerken.

Optocht 21 februari

Nadat de optocht gisteren is afgelast vanwege de heftige wind en windstoten, is er besloten om de optocht te verschuiven. De optocht zal plaatsvinden op zondag 21 februari 2016. Nadere informatie zal nog volgen in de komende tijd.

Wjeeltocht vanmiddag

Vanmiddag ( maandag 8 februari 2016 ) is er de Wjeeltocht. Dit is een gezellige dweiltocht en we beginnen om 1330 bij ‘t Klavertje. Iedereen is welkom en laten we er een leutige middag van maken.

Het dweilen wordt mede mogelijk gemaakt door Ier Eddut, ‘t Nuk Me Niks en KS de Snoeken